வாழ்த்துச்செய்திகள் - Alhaj Yakooth Naleem

Article Index
வாழ்த்துச்செய்திகள்
Alhaj Yakooth Naleem
கலாநிதி எம்.ஏ.எம். சுக்ரி அவர்கள்
உஸ்தாத் ரஷீத் ஹஜ்ஜுல் அக்பர் அவர்கள்
அஷ்ஷெய்க் எஸ்.எச்.எம். இஸ்மாயில் ஸலபி
அஷ்-ஷெய்க் எம்.ஐ.எம். ரிஸ்வி (முஃப்தி)
அல்ஹாஜ் என்.எம். அமீன்
நிர்வாகத்தார் - இஸ்லாமிய அழைப்புப் பணி மையம்
Dr. Mareena thaha Reffai
Ash-sheikh H.Abdul Nazar
All Pages

Alhaj Yakooth Naleem

Dear Brothers / Sisters,

Assalamu Alikkum. First of all I would like to take this opportunity to congratulate the organizers for deciding to host a website dedicated to the continuing Da’wah works of As Sheikh Agar Mohamed. May Allahu Subahanahuatallah reward those who have sacrificed and continue to sacrifice their time and energy to host and maintain such a useful information website for the benefit of specially Tamil speaking segment of the Ummah, located in the various of the world.

We at Jamiah Naleemiah are not just proud to say that Ash-Sheikh Agar Mohamed is a product of this Jamiah but that he is also the Deputy Director of this Jamiah, Allhamdulillah.The founder president of Jamiah Naleemiah, Marhoom Alhaj M.I.M.  Naleem wanted to produce Islamic Scholars, who would in turn engage in Da’wah works for the benefit of the Ummah.By having this website, Insha Allah, Muslims living in the various parts of the world are provided the opportunity to view the interpretations of the Holy Quran and to know about the Sunnah from the clear, comprehensive, authoritative and lively lectures and writings of Ash-Sheikh Agar Mohamed.

Once again let me say, may Allah reward the sincere intentions of the organizers of this website and also grant, Insha Allah the strength and good health to Ash-Sheikh Agar Mohamed to continue his Da’wah works for many years for the benefit of the Ummah.

Wassalamu Alaikkum Warahmathullahi Wabarakathuhu

Alhaj Yakooth Naleem
President
Jamiah Naleemiah
Beruwala.
We have 36 guests online

Login hereContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player