நூற்கள் - கல்வி கற்றல் கற்பித்தல்

Article Index
நூற்கள்
உழைப்பும் வட்டியும் - ஓர் இஸ்லாமிய அணுகல்
மறைவழி
இஸ்லாமிய வரையறைகள் : ஹலால் ஹராம் சட்டவிதிகளும் உணவு, உடை வரையறைகளும்
நபிவழி - 01
கல்வி கற்றல் கற்பித்தல்
நபிவழி - 02
இஸ்ராவும் மிஃராஜும் : ஒரு புதிய பார்வை
சன்மார்க்க சட்ட விளக்கங்கள் - (கேள்வி - பதில்)
All Pages
கல்வி கற்றல் கற்பித்தல்


இஸ்லாத்தில் அறிவின் முக்கியத்துவம் பற்றி பொதுப்படையாகப் பேசும் ஓரிரு நூல்கள் தமிழில் வெளிவந்துள்ள போதிலும் கல்வி பற்றியும் கற்றல், கற்பித்தல் தொழிற்பாடு தொடர்பாகவும் இஸ்லாமிய நோக்கில் விளக்குகின்ற நூல்கள் இதுவரை வெளிவந்துள்ளதாகத் தெரியவில்லை. இக்குறையை ஓரளவேனும் நிவர்த்தி செய்வதே இச்சிறு நூலின் நோக்கமாகும்.

முஸ்லிம் ஆசிரியர்களுக்குப் பொதுவாகவும் பாடசாலைகளிலும் அஹதிய்யா முதலான சன்மார்க்க வகுப்புகளிலும் இஸ்லாம் போதிக்கின்ற ஆசிரியர்களுக்குக் குறிப்பாகவும் கற்றல், கற்பித்தல் பற்றி இஸ்லாமிய அடிப்படையில் சில வழிகாட்டல்களை வழங்குவது இந்நூலின் பிரதான குறிக்கோளாகும். இஸ்லாமிய அழைப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளோருக்கும் இந்நூல் பயனுள்ளதாக அமையும் என நம்புகின்றேன். அரபுக்கலாசாலைகளின் போதனாசிரியர்களுக்கும் இது ஒரு வழிகாட்டியாக அமைதல் வேண்டும் என்பது எமது எதிர்பார்ப்பாகும்.

 

 We have 17 guests online

Login hereContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player