குத்பாக்கள்

காலத்தின் பெறுமதியும் முக்கியத்துவமும் - குத்பா - (22-04-2011)

audio Download Here

 

குத்பா - அறிவைத் தேடுவதன் முக்கியத்துவம்

audio Download Here

 

19-11-2010 அன்று கொள்ளுபிடி ஜும்ஆ பள்ளிவாயலில் அஷ்ஷெய்க் ஏ.ஸீ. அகார் முஹம்மத் அவர்கள் ஆற்றிய குத்பா பிரசங்கம்

audio Download Here

 

உலக வாழ்வும் உழைப்பும் - குத்பா

audio Download Here

 


சுவனம் எங்கள் தாயகம் - குத்பா - Bahrain Ijthima

video Download Here

 


எதிர்காலம் இஸ்லாத்திற்கே! குத்பாப் பிரசங்கம் - தெஹிவளை ஜூம்ஆப் பள்ளி - (19-03-2010)

audio Download Here

 


இன்றைய நிலையில் ஓர் இலங்கை முஸ்லிமின் கடமை - குத்பா - (22-01-2010)

audio Download Here

 


இஸ்லாத்தின் பார்வையில் பொருளாதாரம் - வெள்ளவத்தை பள்ளிவாசல் குத்பா  - (28-08-2009)

audio Download Here

 


ஷெய்க் அகார் அவர்களின், ஈத் பற்றிய பம்பலப்பிட்டி பள்ளிவாசல் வெள்ளி குத்பா (27-11-2009)

audio Download Here

 


. ''மனித வாழ்வு'' எனும் தலைப்பில் கொழும்பு கொள்ளுபிடி ஜும்ஆ பள்ளிவாயலில் அஷ்ஷெய்க் ஏ.ஸீ. அகார் முஹம்மத் அவர்கள் ஆற்றிய குத்பா பிரசங்கம்.

 

audio Download Here


. பஹ்ரைன் தாருல் ஈமான் தஃவா நிலையத்தின் அழைப்பின் பேரில் பஹ்ரைன் சென்றிருந்த அஷ்ஷெய்க் ஏ.ஸீ. அகார் முஹம்மத் அவர்கள் அல்குர்ஆனின் பால் எமக்குள்ள கடமைகள் எனும் தலைப்பில் ஆற்றிய குத்பா உரை...

 

audio Download Here

 . கிழக்கு லண்டன் இஸ்லாமிய அழைப்புப் பணி மையத்தின் அழைப்பின் பேரில் லண்டனுக்கு தஃவா விஜயமொன்றை மேற்கொண்ட அஷ்ஷெய்க் ஏ.ஸீ. அகார் முஹம்மத் அவர்கள் உலகளாவிய முஸ்லிம் உம்மத் எனும் தலைப்பில் ஆற்றிய பெருநாள் குத்பா உரை...

 

audio Download Here


We have 25 guests online

Login hereContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player