گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر

Diposting pada

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی. من و یوخن به اتفاق گروه کوچکمان فلیپ بریتا و عبدلله به سمت مسجد بادشاه رفتیم.

Pin By Asad Ayubi On Ayubi Persian Poem Hafiz Quotes Text Pictures

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید از نظر.

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر. گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید از نظر. گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ درازست و زمان خواهد شد ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی. گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد غروب بیست و دوم آگوست همین امسال بود.

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید از نظر. گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد اگر از مسجد به میخانه رفتم به من ایراد مگیر زیرا که مجلس پند و نصیحت طولانی است و اگر اینجا بنشینم فرصت عیش و خوشی از دست خواهد رفت. شعر سال نو حافظ شعر سال نو حافظ پیام تبریک سال نو با شعر حافظ شعر حافظ به مناسبت سال نو همگی در سایت پارسی زیامیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم شعر و فرهنگ سایت است مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

خیلی عالی منتهی دقت میخواهد که متوجه شوی بوی جوراب عامل فراری دهنده از مسجد است درحالیکه شعر چنان القاء میکند که گوئی عامل جذب به خرابات است. سحرگاهی شدم سوی خرابات که رندان را کنم دعوت به طامات عصا اندر کف و سجاده بر دوش که هستم. که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود.

گر زمسجد بخرابات شدم خرده مگیر بوی جوراب مرا سوی خرابات کشید. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد این تطاول که کشید از غم هجران بلبل تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد گر ز مسجد به خرابات شدم. گر ز مسجد به خـــرابات شدم خرده مگیر مجلس وعـــظ دراز است و زمان خـواهد شد ای دل ار عـــشرت امروز به فــــردا فکنی مایه نقـــد بقـــا را که ضمـــان خـواهد شد ماه شعبان منه از.

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی. ۴- اگر از مسجد به میخانه رفتم به من خرده مگیر زیرا که مجلس وعظ و نصیحت. گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی.

من اشعری نیستم گفتم حافظ عزیز تر از جان و دلم من که می دانم نیستی ولی گفت. قدم منه به خرابات جز به شرط ادب جام می نصیب من چو خرابات کرده است الله غزل ۴۸۶. که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود.

یک شب حافظ نازنین را در خواب دیدم گفت. گر ز مسجد به خـــرابات شدم خرده مگیر مجلس وعـظ دراز است و زمان خـواهد شد ای دل ار عـــشرت امروز به فــــردا فکنی مایه نقـــد بقـا را که ضمـــان خـواهد شد. گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی.

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی. گر زمسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ درازست و زمان خواهدشد ای دل ار. ماه شعبان و رمضان فرصت بسیار خوبی است برای دعا و رسیدن به حاجات.

سرکار علیه روفیا بر این نظر الکی بنده گر اندکی نه به وفق رضا-ی حضرتعالی ا-ست خرده مگیر لطفا. گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد اگر از مسجد به میخانه رفتم به من ایراد مگیر زیرا که مجلس پند و نصیحت طولانی است و اگر اینجا بنشینم فرصت عیش و خوشی از دست خواهد رفت. که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *