زهره رمضانی متولد 1364 در تهران و دانش آموخته بازیگری فيلمسازی و تدوين است. زهره رمضانی متولد 1364 در تهران […]